Mario Ruiz Photography - Trouwfotograaf en Bruiloft fotograaf Nijmegen en heel Nederland - logo

Algemene Voorwaarden

1

Definities

2

Toepassing

3

Offerte en tot stand komen van de overeenkomst

4

Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

5

Vergoeding

6

Betaling

7

Levering

8

Klachten

9

Mosters en modellen

10

Auteursrecht

11

Licentie

12

Sublicenties

13

Inbreuk op auteursrecht

14

Naamsvermelding

15

Persoonlijkheidsrechten

16

Rechten van derden

17

Aansprakelijkheid fotograaf

18

Ontbinding

19

Overmacht

20

Recht en forumkeuze